Raport z budowy 10.02.2020

1

Raport z budowy Witolda Park - 10.02.2020
Budynek A
Elewacja - wykonano 97 %
Wylewki, Tynki - wykonano 100%
Instalacje - wykonano 100%
Budynek B
Elewacja - wykonano 95 %
Wylewki, Tynki - wykonano 95%
Instalacje - wykonano 90%
Budynek C
Trwają ostatnie prace wykończeniowe przy klatkach schodowych i korytarzach.

Raport z budowy 20.12.2019

1

Budynek C
Ukończono elewacje, zamontowano windy, trwają prace przy wykończeniu korytarzy i parkingów podziemnych oraz prace przy przyłączach.
Budynek A
Elewacja wykonano 70%, zamontowano windy, wylewki-tynki 95%, instalacje wykonano 95%
Budynek B
Elewacja wykonano 70%, zamontowano windy, tynki 80%, wylewki 50%

Raport z budowy 19.11.2019

1

WitoldaPark.pl - Raport z budowy 19.11.2019
Budynek C
Ukończono elewacje, zamontowano windy, trwają prace przy wykończeniu korytarzy i parkingów podziemnych oraz prace przy przyłączach.
Budynek A
Elewacja wykonano 40%, trwa montaż wind, wylewki-tynki 80%, instalacje wykonano 80%
Budynek B
Elewacja wykonano 20%, trwa montaż wind, tynki 80%, instalacje wykonano 40%

Raport z budowy 26.09.2019

1

Budynek C
Trwają prace przy elewacjach
Elewacja wschodnia trwa gruntowanie pod tynk
Elewacja zachodnia ukończono 90%
Elewacja północna ukończono 100%
Budynek B
Instalacje wykonano 70%
Tynki wykonano 40%
Wylewki wykonano 20%
Budynek A
Instalacje wykonano 70%
Tynki wykonano 70%
Wylewki wykonano 50%

Raport z budowy 09.09.2019

01

Raport z budowy https://WitoldaPark.pl - 09.09.2019

Budynek C
Trwają prace przy elewacji, tynki wykonano w 90 %.
Zamontowane zostały windy.

Budynek A
Elewacja wykonano 60%
Instalacje wykonano 70%
Tynki wewnętrzne wykonano 50%

Budynek B
Elewacja wykonano 40%
Instalacje wykonano 70%
Tynki wewnętrzne wykonano 30%
Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu. W najbliższych dniach wykonane zostaną przyłącza energetyczne i cieplne.

Raport z budowy 30.07.2019

1

Zakończono roboty stanu surowego na wszystkich budynkach.
Wykonano izolację stropodachów.
Wykonano ścianki działowe, zamontowano stolarkę okienną.
Obecnie trwają roboty wykończeniowe tj: instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan, tynki gipsowe wewnętrzne.
Wykonywana jest elewacja na bud A i C. Trwa montaż balustrad balkonowych
oraz wykonywane są izolacje balkonów

Raport z budowy 26.06.2019

1

Raport z budowy Inwestycji 🏬 Witolda Park - https://www.witoldapark.pl/ - 26.06.2019

Budynek C
✅ Dach ukończono 100%
✅ Ścianki działowe i okna 100%
✅ Instalacje 50 %
✅ Tynki wewnętrzne 30%
✅ Tynki zewnętrzne 20%

Budynek A i B
✅ Konstrukcja i dach budynku 100%
✅ Okna 85 %
✅ Instalacje 20%

Raport z budowy 09.05.2019

1

Raport z budowy Inwestycji Witolda Park - 09.05.2019 - https://witoldapark.pl

? Budynek C
✅ Konstrukcja budynku wykonano 100%
✅ Tynki wewnętrzne 3 kondygnacje
✅ Stolarka okienna 6 kondygnacja
✅ Instalacje elektryczne 10 kondygnacja

? Budynek B
✅ Strop nad 15 piętrem i ściany piętra 16
✅ Stolarka okienna 6 kondygnacja

? Budynek A
✅ Strop nad 14 piętrem i ściany piętra 15
✅ Stolarka okienna 6 kondygnacja

Raport z budowy 05.04.2019

1

Prace na budowie
Raport z budowy Witolda Park 05.04.2019
✔️ Budynek C - zakończono konstrukcje budynku
✔️ Budynek A - trwają prace przy ścianach i stropie 13 piętra.
✔️ Budynek B - trwają prace przy ścianach i stropie 13 piętra.
✔️ Trwa montaż stolarki okiennej