27.02.2018

1

Kontynuowane są roboty ziemne i palowanie terenu.

07.02.2018

witolda park budowa

Zakończono wykopy pod garaże, próbne palowanie, wykonywane są próbne obciążenia. Kontynuowane są roboty palowe.