06.03.2018

1

Inwestycja Witolda Park - raport z budowy 06.03.2018.
Trwają próby obciążeniowe pali.
Kontynuowane są roboty ziemne i palowanie terenu.